Post's "A new view to the finance is published with famous collaborators in Boston University" thumbnail

It was a great opportunity for me to stay 10 months in the Center of Polymer Studies of Boston University with the support of Baltic American Freedom Foundation.  The center is leaded by famous physicist prof. H.E. Stanley, who has coined the term Econophysics. I was trying to demonstrate that the research of financial markets performed at the Institute of Theoretical Physics and Astronomy of Vilnius University is original in few aspects and is able to contribute to the further development of the finance theory. It is natural that healthy skepticism of  prof. H.E. Stanley and his famous colleagues prof. S. Havlin and prof. B. Podobnik  has become a challenge for me when I was trying to explain our ideas in modeling of finance. It took some time to present main results of our 10 years continuing research finalized as an article in PlosOne „Consentaneous agent based and stochastic model of the financial markets”.

Continue reading “A new view to the finance is published with famous collaborators in Boston University”

R. Lazutkos ir J. Navickės staripsnis yra puiki iniciatyva viešai diskusija Lietuvos ekonomines problemas. Į iškeltus klausimus paprastų atsakymų nėra, nuomonės tikrai bus skirtingos. Tačiau šių sudėtingų klausimų diskutavimas tikrai turi atitrūkti nuo dažnai visuomenei peršamo pigaus propagandinio stiliaus – būtina priartėti prie mokslinės kompetencijos net ir tokioje sudėtingoje srityje kaip Lietuvos ekonominė raida. Autoriai sėkmingai inicijuoja tokią diskusiją.

Nėra pagrindo abejoti, kad emigraciją lemia ir ekonominiai veiksniai, bet susiaurinti šio sudėtingo reiškinio aiškinimą tik ekonominėmis priežastimis tikrai negalima. Tai, kad iki šiol emigracijos problema nėra intensyvių mokslinių tyrimų objektu yra didžiulė šalies mokslo organizavimo problema. Ne tik mokslas, bet ir visa vidaus politika yra neleistinai atitolę nuo svarbiausių tautos ir valstybės problemų. Emigracija taip pat reikalauja nepalyginamai didesnės mokslinės kompetencijos, valstybė privalo rimtai investuoti į mokslinius tyrimus šioje srityje, nes niekas kitas to tikrai nepadarys. Yra didelis pavojus, kad visuomenė ir toliau bus murkdoma pigios propagandos liūne.

Užsienio ekonomistų darbuose, skirtuose vertinti Centrinės ir Rytų Europos (CRE) ekonomikos raidą, dažnai galima surasti didelių netikslumų ir iš to sekančio klaidinimo. Leon Podkaminer (2013) darbe labai krinta į akis realaus darbo užmokesčio analizė CRE. Pirma, yra gerai žinoma, kad realių (įskaitant infliaciją nacionaline valiuta) ekonominių rodiklių pokyčių (šiuo atveju atlyginimų) negalima lyginti tarp valstybių, kurios vykdo skirtingą monetarinę politiką. Taip lygindami mes nesunkiai įrodytume, kad Baltarusija toli lenkia visas Baltijos valstybes. Antra, net ir kiekvienos šalies viduje realūs pokyčiai, apimantys laikotarpius su esminiais monetarinės politikos ir pinigų vertės pokyčiais, veda prie akivaizdžių nesusipratimų. Pavyzdžiui, skaičiuodami perkamosios galios pariteto metodu, kuris taip pat įskaito infliacijos įtaką, bet vieninga tarptautine valiuta, gauname visai kitokį šalių palyginimo rezultatą. Daugelis statistinės informacijos duomenų bazių jau seniai pereina nuo taip vadinamų “realių” pokyčių prie PGP metodo, bet “moksliniuose darbuose” dar galime surasti visko. Šiame darbe metodinio vientisumo aiškiai pritrūko.

Namų ūkių pajamų analizė atrodo yra verta dėmesio, bet palieka rimtų prieštaravimų. Pavyzdžiui, lyginimas su Lenkija tikrai atrodo keistai. Lenkiją lenkiame ir pagal BVP ir pagal bendras pajamas, bet stipriai atsiliekame pagal vidutinį atlyginimą, nors atlyginimų dalis bendrosiose pajamose Lenkijoje yra net mažesnė nei Lietuvoje.

Pajamų nelygybės klausimas yra plačiai diskutuojamas ir suprantamas kaip socialinė problema. Tačiau klausimas gali būti keliams ir bendresniu makroekonominio ekonomikos sureguliavimo aspektu. Pirma, yra žinoma bendra makroekonominė tendencija, kad darbo dalis BVP turi tendenciją mažėti, o kapitalo didėti. Ši disproporcija ypatingai ryški Lietuvoje ir savaime tikrai neišsispręs. Technologinė pažanga savaime skatina investuotojus investuoti į pažangias technologijas, bet ne į darbo vietų kūrimą. Investicijos į naujų darbo vietų kūrimą turi būti skatinamos mokestinėmis priemonėmis, o visas turtas, turintis ekonominį potencialą, turi būt tinkamai apmokestintas, kad būtų efektyviai panaudojamas. Deja, minčių apie mokesčių funkciją reguliuoti šalies ekonomiką (ne tik socialinį teisingumą) pasitaiko labai retai. Alternatyvus požiūris būtų, kad pajamų perskirstymas gali ir turi būti geresnio ekonomikos reguliavimo pasekmė, o ne priežastis. Jei investicijos mokesčių pagalba būtų nukreipiamos į darbo vietų kūrimą, o ne turto kaupimą, spręstųsi daugelis chroniškų Lietuvos ūkio ir biudžeto formavimo problemų. Būtina rimtai svarstyti ne tik pajamų perskirstymo ar apmokestinimo galimybes, bet rimtai pagalvoti apie pačio ekonomiškai vertingo turto tinkamą apmokestinimą, kad jis nebūtų kaupiamas be rimtesnio jo įdarbinimo.

Šias pastabas bus aiškiau perskaitomos, mėlynu šriftu įterptos tiesiai į autorių tekstą.

This is a visualization from The Money Project: money.visualcapitalist.com. The Money Project, founded in 2015, aims to use intuitive visualizations to explore ideas around the very concept of money itself.

Through the Money Project website, dozens of individual and original content pieces ranging from infographics to data visualizations which will detail everything on the subject of money are being posted. Project looks at the evolving nature of money, and tries to answer the difficult questions that prevent us from truly understanding the role that money plays in finance, investments, and accumulating wealth. Continue reading “All of the worlds money and markets in one visualization”

Bandos Jausmo modelisWe present main data exhibiting crash of world financial markets on Monday, 24-th of August, 2015. Given information is from:  QUARTZ, This may be the start of the world’s next financial crisis, The Guardian, China’s ‘Black Monday’ sends markets reeling across the globe – as it happened and Bloomberg

From our point of view, such behavior of financial markets can be explained by model based on the interacting agent hypothesis instead of the widely-used efficient market hypothesis. It is possible to derive macroscopic equations based on the microscopic herding interactions of agents reproducing various stylized facts of different markets and different assets with the same set of model parameters. Our work suggests that the power-law properties and the scaling of return intervals and other financial variables have a similar origin and could be a result of a general class of non-linear stochastic differential equations derived from a master equation of an agent system that is coupled by herding interactions. For more details see:

1. Gontis V, Kononovicius A (2014) Consentaneous Agent-Based and Stochastic Model of the Financial Markets. PLoS ONE 9(7): e102201. doi:10.1371/journal.pone.0102201,  http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0102201

2. Vygintas Gontis, Shlomo Havlin, Aleksejus Kononovicius, Boris Podobnik and H. Eugene Stanley, Stochastic model of financial markets reproducing scaling and memory in volatility return intervals, http://arxiv.org/abs/1507.05203

CoverImageAgents_50The evolution of financial markets will impact on everyones life, as all areas of our activities are somehow related with finance and economy. The precise prediction  of following events in the coming few months is hardly possible, so our attention has to be on the watch of  news flow from the world’s financial sectors and our actions has to be as possible timely. What is going on?

Though the attention of world’s media during the summer period was primarily devoted to the Greece, potentially the most globally important financial and economic processes originate in  China and outspread very far away. China already in 2008 reacting on the global financial crises was one of the first countries, which implemented very wide 586 billion US dollars programme of financial stimulation for the development of the country’s infrastructure. Though from the outside view Chines have succeeded to overcome global crises and the growth of GDP was the most rapid in the world, the whole mechanism of financial stimulation experienced serious imperfections exaggerating investment projects with insufficient economic reasoning, overvalued  development of housing and building new economic disproportions inside the country. The general estimation of the stimulation program  indicates that this contributed to the growth of China after 2008 exceeds up to the 90 percent of whole GDP growth [1]. Nevertheless, several giant projects have really failed. Continue reading “The World Faces an Explosion of Financial Buble Unprepared Again”

Post's "Annoying real GDP argument against Euro" thumbnail

Though Paul Krugman is among the most prominent critics of the Euro idea [1], there are many other professional economists and journalists criticizing the macroeconomic policy of Euro zone. The problem of Greece has become one of the most disputable because there is permanent pressure of opinions ranging from a flat denial of Euro project to the uncompromising critics of all steps in the process of its implementation. “Realize”, the main problem of the European development arises from the bad idea and implementation of common currency and the whole EU project gets stuck on this idea.

It is not our task to discuss possible geopolitical circumstances of such purposeful opinion flow; we just want to draw attention that very often these opinions are based on the fault argument. There is a flow of new articles [2,3] making a comparison of real GDP growth of European countries already in Euro area or pegged to Euro with countries still having floating currency policies. There is no necessity to be an expert of international macroeconomics to comprehend the relation between monetary policy and real GDP growth. Floating currencies force to adjust local level of prices to the new exchange rates shifting division between inflationary part of GDP (deflator) and real GDP. This makes real GDP dependent on local currency fluctuations and less appropriate for economic growth comparisons between countries. This problem is well understood by statisticians of economic growth and GDP alternatively is calculated in purchasing power parities PPP, where price level is discounted when measured in common units (currency). Continue reading “Annoying real GDP argument against Euro”

Bandos jausmo iliustracijaThis text follows up our recent article „Consentaneous Agent-Based and Stochastic Model of the Financial Markets“ published in open access interdisciplinary journal PLoS ONE [1]. This article is a result of the ongoing research at the Institute of Theoretical Physics and Astronomy of Vilnius University implementing the ideas of econophysics. Though our research is mostly related to the modelling of return statistics in financial markets implementing ideas from statistical physics, the concepts behind this work and conclusions are related to the much more extensive interdisciplinary understanding of the social and physical sciences. The desire to extend conventional boundaries and achieve more understanding between researchers of physical and social sciences is a strong motivation for us to deal with econophysics.

The price is a key concept in economics as it enables general quantitative description in economy and theoretical economics. Market price plays a central role as it is assumed to precisely reflect the real exchange values. Therefore a belief that market price is the most objective one lies in the background of mainstream economics, based on the rational expectation and efficient market concepts. These concepts lie in the background of huge financial industry (stock exchange, other securities, derivatives, currency exchange, etc.), making a vast impact on the overall health of the global economy. However, periodically emerging local and global economic crises give rise to the alternative views opposing mainstream concepts of economics. Continue reading “Market price – is it economic or sociological concept?”